PROEFSCHRIFT

Concept en ontwerp van het proefschrift ‘Hypertext comprehension in students with hearing or language problems’ voor dr. Helen Blom.

Belangrijke woorden in de samenvatting van het proefschrift zijn vertaald naar cirkels (gebaseerd op de gebruikte eye-tracking meting). De woorden hypertext en hyperlink zijn omgezet in een blokje. Door deze vormen over de woorden te leggen is de achtergrond van het omslag ontstaan. 

In het proefschrift zijn dove kinderen (linker silhouet met lichte cirkel bij het oor) en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (rechter silhouet met lichte cirkel bij mond en hersenen) vergeleken met horende kinderen wat betreft begrijpend lezen van hyperteksten.

Deze vormen komen ook terug in het binnenwerk.