VOLKSKRANT

Concept en vormgeving van verschillende Volkskrant pagina’s, voornamelijk in het katern V.